SHT
 
Vernostný program GO GREEN

Vážený obchodný partner,
predstavujeme Vám vernostný program spoločnosti KVIP: GO GREEN
Základným kritériom vernostného program je dosiahnutie obratu počítaného z faktúr obsahujúcich
oprávnené zariadenia (Zelená domácnostiam) a príslušenstva potrebného na jeho inštaláciu
a uvedenie do prevádzky za obdobie od 1. 2. 2016 do 31. 12. 2020

Každý zákazník, ktorý sa zapojí do vernostného programu získa vybraný darček v hodnote
zodpovedajúcej obratu počítaného z faktúr obsahujúcich oprávnené zariadenia (uvedené nižšie).
Pri dosiahnutí určitej vybranej hranice obratu môže zákazník pokračovať v programe
od začiatku s hodnotou obratu „0 €”.

Obrat a hodnota darčeku
20 000 € - Apple iPad v hodnote 400 €
30 000 € - Apple iPhone v hodnote 800 €
45 000 € - Výrobok Testo v hodnote 1350 €
60 000 € - Výrobok Testo v hodnote 2100 €


Nárok na získanie darčeku vzniká splnením nasledovných podmienok:
▪ Registrácia v spoločnosti KVIP
▪ Registrácia do vernostného programu prostredníctvom návratky v spodnej časti stránky
(pod obrázkom je príloha v PDF)
▪ V prípade odberov tovaru na faktúru musí byť podpísaná rámcová kúpna zmluva
so spoločnosťou KVIP
▪ Platby faktúr počas trvania vernostného programu musia byť v termíne splatnosti,
v opačnom prípade si KVIP vyhradzuje právo vyradiť zákazníka z vernostného programu
▪ Podmienkou vydania darčeku je mať uhradené všetky vystavené faktúry 
▪ Splniteľný obrat sa zákazníkovi začína počítať až odo dňa registrácie, nie spätne
▪ Tento vernostný program nie je kombinovateľný s inými bonusovými dohodami s KVIP.
▪ Darček bude zákazníkovi doručený do 30 dní od oznámenia splnenia hranice obratu
a splnenia ostatných kritérií.
▪ Darček nie je možné vymáhať právnou cestou. V prípade vážnych dôvodov si usporiadateľ
vyhradzuje právo jednostranne zmeniť pravidlá vernostného programu, predĺžiť ho, alebo zrušiť.

Priebežný stav obratu za vybrané výrobky si môžete kedykoľvek overiť
po Vašom prihlásení na stránke shop.kvip.sk

KVIP - Vernostny program 2016 - GO GREEN
Tešíme sa na spoluprácu s Vami
KVIP tím
GO GREEN  Tlačiť           Späť hore

© 2019 KVIP         |   Napíšte nám   |   Objednávka katalógov   |   Ochrana osobných údajov   |   Obchodné podmienky   |   Fakturačné údaje