GDPR

Inform├ícia o sprac├║van├ş osobn├Żch ├║dajov

spolo─Źnos┼ąou WOODCOTE GROUP s.r.o.

V s├║vislosti so sprac├║van├şm osobn├Żch ├║dajov, V├ím v zmysle ─Źl. 13 Nariadenia Eur├│pskeho parlamentu a Rady E├Ü 2016/679 (GDPR) z 27. apr├şla 2016 o ochrane fyzick├Żch os├┤b pri sprac├║van├ş osobn├Żch ├║dajov a vo─żnom pohybe tak├Żchto ├║dajov, poskytujeme nasleduj├║ce inform├ície:

PREV├üDZKOVATE─Ż (┼áTAT├ÜT SPOLO─îN├ŁCH PREV├üDZKOVATE─ŻOV)

Spolo─Źn├Żmi prev├ídzkovate─żmi osobn├Żch ├║dajov s├║ spolo─Źnosti WOODCOTE GROUP s.r.o., Vajnorsk├í 135, 831 03 Bratislava, I─îO: 31364951 a WOODCOTE FRANCHISE PARTNER, s.r.o., Vajnorsk├í 135, 831 02 Bratislava, I─îO: 31404367. (─Ćalej iba spolo─Źn├ş prev├ídzkovatelia).

Z├üKLAD SPRACOVANIA OSOBN├ŁCH ├ÜDAJOV

S├║─Źasn├í pr├ívna ├║prava umo┼ż┼łuje sprac├║va┼ą osobn├ę ├║daje na z├íklade viacer├Żch pr├ívnych z├íkladov, pri─Źom k sprac├║vaniu osobn├Żch ├║dajov m├┤┼że doch├ídza┼ą aj bez s├║hlasu dotknutej osoby. Ak neexistuje in├Ż pr├ívny z├íklad sprac├║vania osobn├Żch ├║dajov, osobn├ę ├║daje bud├║ sprac├║van├ę iba na z├íklade a v rozsahu s├║hlasu dotknutej osoby.

├Ü─Źelom sprac├║vanie osobn├Żch ├║dajov s├║ aktivity spolo─Źn├Żch prev├ídzkovate─żov uveden├ę v detaile ni┼ż┼íie. Doba prac├║vania ├║dajov sa v jednotliv├Żch pr├şpadoch men├ş, najmenej je to v┼íak 2 roky. Detail pod─ża pr├şpadov rozp├şsan├Ż ni┼ż┼íie. S├║hlas mo┼żno kedyko─żvek odvola┼ą p├şsomne na adresu niektor├ęho z uveden├Żch prev├ídzkovate─żov. Taktie┼ż m├┤┼żete vyu┼żi┼ą online formul├ír na v├Żkon pr├ív dotknut├Żch os├┤b: https://www.kvip.sk/formular-gdpr

Odvolanie s├║hlasu nem├í vplyv na z├íkonnos┼ą sprac├║vania vych├ídzaj├║ceho zo s├║hlasu pred jeho odvolan├şm.

POSKYTOVANIE ├ÜDAJOV TRET├ŹM STRAN├üM

Osobn├ę ├║daje sprac├║van├ę Spolo─Źn├Żm Prev├ídzkovate─żom m├┤┼żu by┼ą sprac├║van├ę aj tret├şmi osobami, za predpokladu, ┼że tak rozhodne Spolo─Źn├Ż Prev├ídzkovate─ż, alebo mu povinnos┼ą poskytn├║┼ą osobn├ę ├║daje vypl├Żva z pr├ívneho poriadku Slovenskej republiky. V pr├şpadoch ke─Ć je vo─żba pr├şjemcu osobn├Żch ├║dajov na Spolo─Źnom Prev├ídzkovate─żovi, ten pri v├Żbere t├Żchto partnerov v┼żdy db├í na to, aby bol zaru─Źen├Ż vysok├Ż ┼ítandard ochrany osobn├Żch ├║dajov dotknutej osoby.

Pr├şjemcami, ktor├ş v mene prev├ídzkovate─ża sprac├║vaj├║ osobn├ę ├║daje s├║ spolo─Źnosti:

 • napr. Google, Facebook, Mailchimp, poskytuj├║ce online marketingov├ę slu┼żby
 • hostingov├í spolo─Źnos┼ą ALTRON a.s., I─îO: 64948251, ─îesk├í republika,
 • Agent├║ra pre rozposielanie newslettrov v r├ímci vernostn├ęho programu SVET V├ŁHOD, AMDEN s.r.o., I─îO: 35941731.

Ako dotknut├ę osoby m├íte pr├ívo na pr├şstup k inform├íci├ím, pr├ívo opravu, pr├ívo na v├Żmaz, pr├ívo na obmedzenie sprac├║vania. M├íte pr├ívo poda┼ą s┼ąa┼żnos┼ą dozorn├ęmu org├ínu, ktor├Żm je ├Ürad na ochranu osobn├Żch ├║dajov SR. ─Äal┼íie inform├ície o ochrane osobn├Żch ├║dajov n├íjdete na adrese https://www.kvip.sk/gdpr

OKRUHY DOTKNUT├ŁCH OS├öB

Zmluvn├ş partneri prev├ídzkovate─ża, z├íkazn├şci prev├ídzkovate─ża, potenci├ílni z├íkazn├şci prev├ídzkovate─ża, osoby, ktor├Żch ├║daje boli zaznamenan├ę kamerov├Żm syst├ęmom (t├íto inform├ícia popisuje iba ─Źinnosti sprac├║vania osobn├Żch ├║dajov, zverejnen├ę pod─ża ustanovenia ─Źl. 14 ods. 5 p├şsm. b) Nariadenia GDPR)

Spolo─Źn├ş prev├ídzkovatelia vykon├ívaj├║ sprac├║vanie osobn├Żch ├║dajov fyzick├Żch os├┤b v t├Żchto spracovate─żsk├Żch ─Źinnostiach:

 • Evidencia zmluvn├Żch partnerov,
 • Vym├íhanie poh─żad├ívok,
 • Priamy marketing ÔÇô potenci├ílni z├íkazn├şci,
 • Priamy marketing ÔÇô z├íkazn├şci,
 • Marketing Blacklist,
 • Kamerov├Ż monitoring,
 • ┼Żiadosti dotknut├Żch os├┤b.

ZABEZPE─îENIE OSOBN├ŁCH ├ÜDAJOV

Spolo─Źn├ş prev├ídzkovatelia spracov├ívaj├║ osobn├ę ├║daje manu├ílne alebo za vyu┼żitia elektronick├Żch informa─Źn├Żch syst├ęmov a zaru─Źuj├║ ochranu sprac├║van├Żch osobn├Żch ├║dajov ┼ípecificky navrhnut├Żmi opatreniami a ┼ítandardnou anal├Żzou riz├şk. ┼Żiadne sprac├║van├ę osobn├ę ├║daje sa nepren├í┼íaj├║ do tret├şch kraj├şn, alebo kraj├şn ktor├ę nezabezpe─Źuj├║ primeran├║ ├║rove┼ł ich ochrany. ┼Żiadne sprac├║van├ę osobn├ę ├║daje sa nezverej┼łuj├║. Z├ístupca prev├ídzkovate─ża nebol ur─Źen├Ż. Zodpovedn├í osoba za doh─żad nad ochranou osobn├Żch ├║dajov nebola menovan├í.

Dozorn├Żm org├ínom je ├Ürad na ochranu osobn├Żch ├║dajov SR, Hrani─Źn├í 12, Bratislava.

├Ü─Źely sprac├║vania osobn├Żch ├║dajov v jednotliv├Żch spracovate─żsk├Żch ─Źinnostiach, kateg├│rie dotknut├Żch osobn├Żch ├║dajov, pr├şjemcovia alebo kateg├│rie pr├şjemcov osobn├Żch ├║dajov, podmienky zverej┼łovania a registrat├║rne, pr├şpadne reten─Źn├ę lehoty sprac├║van├Żch osobn├Żch ├║dajov s├║ pop├şsan├ę ni┼ż┼íie v tejto inform├íci├ş.

Dotknut├í osoba je povinn├í poskytn├║┼ą prev├ídzkovate─żovi ├║daje, ktor├ę je prev├ídzkovate─ż povinn├Ż sprac├║va┼ą na z├íklade osobitn├Żch z├íkonov.

Dotknut├í osoba nie je povinn├í poskytn├║┼ą prev├ídzkovate─żovi ├║daje, ktor├ę s├║ potrebn├ę pre zmluvn├ę rokovanie a pre realiz├íciu zmluvy; bez poskytnutia t├Żchto ├║dajov v┼íak nem├┤┼że pr├şslu┼ín├í zmluva vznikn├║┼ą.

DOTKNUTÁ OSOBA JE OPRÁVNENÁ

 • odvola┼ą s├║hlas so sprac├║van├şm osobn├Żch ├║dajov v spracovate─żsk├Żch ─Źinnostiach Priamy marketing ÔÇô potenci├ílni z├íkazn├şci a Priamy marketing ÔÇô z├íkazn├şci,
 • po┼żadova┼ą od prev├ídzkovate─ża pr├şstup k osobn├Żm ├║dajom t├Żkaj├║cim sa dotknutej osoby,
 • po┼żadova┼ą od prev├ídzkovate─ża osobn├ę ├║daje, ktor├ę sa jej t├Żkaj├║ a ktor├ę poskytla prev├ídzkovate─żovi, v ┼ítrukt├║rovanom, be┼żne pou┼ż├şvanom a strojovo ─Źitate─żnom form├íte na ├║─Źel prenosu k in├ęmu zmluvn├ęmu partnerovi (iba z├íkazn├şci a zmluvn├ş partneri, ktor├ş s├║ fyzick├Żmi osobami),
 • po┼żadova┼ą od prev├ídzkovate─ża opravu sprac├║van├Żch osobn├Żch ├║dajov,
 • po┼żadova┼ą od prev├ídzkovate─ża vymazanie sprac├║van├Żch osobn├Żch ├║dajov,
 • po┼żadova┼ą od prev├ídzkovate─ża obmedzenie sprac├║vania a namieta┼ą proti sprac├║vaniu, ak pr├ívnym z├íkladom nie je z├íkonn├í povinnos┼ą prev├ídzkovate─ża sprac├║va┼ą osobn├ę ├║daje,
 • pr├ívo poda┼ą s┼ąa┼żnos┼ą dozorn├ęmu org├ínu,
 • po┼żadova┼ą od prev├ídzkovate─ża inform├íciu, z ak├ęho zdroja poch├ídzaj├║ osobn├ę ├║daje, pr├şpadne inform├ície o tom, ─Źi ├║daje poch├ídzaj├║ z verejne pr├şstupn├Żch zdrojov.

Va┼íe pr├íva si m├┤┼żete uplatni┼ą p├şsomne v s├şdle spolo─Źnosti, alebo pomocou online formul├íra na v├Żkon pr├ív dotknut├Żch os├┤b, ktor├Ż n├íjdete na https://www.kvip.sk/formular-gdpr

Na va┼íu ┼żiados┼ą odpovieme bezplatne v lehote do 30 dn├ş. V pr├şpade zlo┼żitosti, alebo ve─żk├ęho po─Źtu ┼żiadost├ş sme opr├ívnen├Ż t├║to lehotu pred─║┼żi┼ą o ─Ćal┼í├şch 60 dn├ş. Pokia─ż k tomu d├┤jde budeme V├ís o tom, aj o d├┤vodoch informova┼ą. Ak bude ale va┼ía ┼żiados┼ą zjavne neod├┤vodnen├í, alebo opakovan├í, sme opr├ívnen├Ż ├║─Źtova┼ą si primeran├Ż administrat├şvny poplatok na pokrytie n├íkladov spojen├Żch s poskytnut├şm tejto slu┼żby.

Pr├ívo dotknutej osoby na odvolanie s├║hlasu nie je mo┼żn├ę v spracovate─żsk├Żch ─Źinnostiach Evidencia zmluvn├Żch partnerov, Vym├íhanie poh─żad├ívok, Marketing Blacklist, Kamerov├Ż monitoring a ┼Żiadosti dotknut├Żch os├┤b uplatni┼ą, preto┼że s├║hlas dotknutej osoby nie je ich pr├ívnym z├íkladom.

Pr├ívo dotknutej osoby namieta┼ą vo─Źi automatizovan├ęmu rozhodovaniu nie je mo┼żn├ę v popisovan├Żch s├║boroch spracovate─żsk├Żch ─Źinnost├ş uplatni┼ą, preto┼że popisovan├ę ─Źinnosti sprac├║vania neobsahuj├║ automatizovan├ę rozhodovanie.

Update: 2.8.2021

Spolo─Źn├ş prev├ídzkovatelia

WOODCOTE GROUP s.r.o.

WOODCOTE FRANCHISE PARTNER, s.r.o.