Referencie

Referencie

Kto všekto nám veril a stále verí

Sme dodávateľmi materiálov na významné objekty ako:

AMAZON Mageburg, BUSINESS CENTER, BBC IV, BBC V, BBC VI, Apollo Business Center Prievozská ul, TESCO, Carrefour, Aupark, Koloseo, Viedenská brána, Národné tenisové centrum NTC, AVIDOL, Polus - Centrum, Metro, Lidl, Hypernova, Volkswagen, Hotel 42ND STREET Bratislava, bytové domy v Bratislave napr.: Račianske Mýto 70 b. j., Nový Dax 60 b. j., Sabinovská ul. 27 b. j., Tomášiková ul. 196 b. j., Astrova ul., Kazanská ul., Čaklovská l., Rozadol Ružová dolina-bytové domy a polyfunkčný objekt, Condominium Renaissance Dlhé Diely, Národné bytové centrum NBC Trenčín, Športová hala Pezinok, Kaštiel Modra, Bionafta Leopoldov, Nafta Gbely-administratívna budova, Magnus Centre Trenčín, Kanalizácia Kysuce, Gbely, Kuchyňa, Podnikateľský inkubátor Malacky, ESA Logistika Senec a rôzne výrobné haly, inžinierske siete, polyfunkčné objekty a pod...