Inžinierske siete

Sortiment pre inžinierske siete

Spoločnosť KVIP s. r. o. Vám dodá kompletný sortiment vodovodného, kanalizačného aj šachtového programu.

VODOVODNÝ SYSTÉM:

 • Potrubia HDPE 100
 • Elektrofúzne armatúry
 • Liatinové armatúry
 • Zváračky a náradie na HDPE systém

KANALIZAČNÝ SYSTÉM:

 • PVC kanalizačné rúry hladké SN4, SN8, SN12
 • PVC kanalizačné tvarovky
 • PP hladké kanalizačné rúry a tvarovky SN10
 • PP kanalizačné korugované rúry a tvarovky

ODTOKOVÝ PROGRAM NA DAŽDOVÚ VODU

 • Lapače strešných splavenín
 • Vonkajšie odtokové žľaby
 • Vsakovacie boxy
 • Drenážne rúry

ŠACHTOVÝ PROGRAM:

 • Vodomerné šachty
 • revízne šachty domové DN315, DN400
 • revízne šachty domové DN600
 • kanalizačné šachty DN1000
 • betónové šachty, skruže, uličné vpuste

ODLUČOVAČE ROPNÝCH LÁTOK, LAPAČE TUKOV, ARMATÚRNE ŠACHTY

VNÚTORNÝ ODPAD:

 • HT systém - rúry
 • HT systém - tvarovky
 • Odtokový sortiment